Filet Mignon and Potatos

Duke's Seafood Filet Mignon with Seasoned Potatos